Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pole4Fit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2021

Rekisterinpitäjä on Pole4Fit Oy (2280043-9) ja rekisterin ylläpidosta vastaa Assi Lackschewitz, 0503846159, assi.lackschewitz@pole4fit.com.

Rekisterit, joita pidämme ovat varausjärjestelmän asiakasrekisteri, verkkokauppamme asiakasrekisteri sekä näihin tietoihin ja asiakkaan meille sähköpostitse, suullisesti tai puhelimitse luovuttamiin tietoihin perustuva laskutus- ja kirjanpitorekisteri.

Kerättyjä tietoja ovat:
•    Henkilön nimi
•    Mahdollinen yritys/organisaatio
•    Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
•    Tiedot tilatuista palveluista
•    Laskutustiedot sekä perintään vaadittavat tiedot

Henkilötiedot ovat meille vapaaehtoisesti luovutettuja ja niitä voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon, laskutukseen sekä markkinointiin.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettävien tietojen digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Verkkokaupan teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Finqu oy ja kirjanpidon- ja laskutuksen asiakasrekisteristä Accountor Finago Oy. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä pyytää niihin oikaisua tai täydennystä kirjallisesti. Asiakas voi koska tahansa asiakassuhteen päätyttyä pyytää tietojensa poistamista. Rekisterin ylläpitäjä voi pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä niin kauan kuin se on asiakassuhteen ylläpidon, markkinoinnin tai yhtiön etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi kohtuullista.